NYHETER

Les flere nyheter

VISJON OG VERDIER I SENJA SKI

Senja Ski skal arbeide for at alle som ønsker det gis mulighet til å delta i Senja Ski og utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Vi ønsker å være en klubb med mange skiløpere som opplever glede og mestring. Skiglede handler om trening og utøve idretten, men det handler også om å være ute i naturen, trivsel og samhold.                                                        «Skiglede for flest mulig, lengst mulig, Senja Ski og Aktivitetspark - den naturlige møteplassen både på vinterstid og sommerstid» Arbeidet i Senja Ski skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Formålet for Senja Ski er å lede fysisk aktivitet for barn, unge og voksne, med bredde i aktivitetstilbudet og samtidig fokus på skilek og skitrening, i et inkluderende miljø. Vi skal på en ansvarlig måte arbeide for å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og trenere slik at vi kan imøtekomme utøverne på en god måte, uansett forutsetninger og mestringsnivå.

AKTIVITETER

Ingen aktuelle aktiviteter for øyeblikket

Se alle arrangementer

KLUBBENS SPONSORER