NavnRolleEpostTelefon
Renè HillestadStyrelederRene.hillestad@gmail.com48235662
Kjetil Mathisen
Nestleder
41164563
Karina JensenStyremedlem

Veronica Pedersen sollied
Styremedlem

Ruben Bjørkli Olsen
Styremedlem


Senja ski
senjaski99@gmail.com

Styreleder

Styreleder
Telefon: 48235662


rene.hillestad@gmail.com

Nestleder

Nestleder
Telefon: 41164563


Kjetil.mathisen@gmail.com