Om klubben

Senja ski ble stiftet 15.03.1999. Dette etter en overgangsperiode fra Silsand og omegn idrettslag (SOIL) som ble stiftet i 1949. SOIL var et fleridrettslag fram til 1994. Da gikk SOIL over til å bli et allianselag for de fire idretter; Fotball, Ski - Langrenn, Turn og Orientering. I 1999, den 15. mars, stiftet skidelen seg til et særidrettslag. I en overgangsperiode var det første navnet på skilaget SOIL Ski/Senja. I 2009 endret man navnet til Senja Ski.

Lysløypa har vært kjernen i anleggsdelen. Fram til 1980 hadde idrettslaget en lysløype som gikk fra det som den gang var barneskolen på Silsand (Silsand barneskole som har huset mellomtrinnet og som er under nybygging 2019/2020). Lysløypa gikk da i skråningen sørvest fra skolen, opp gjennom Resset, og opp på platået som heter Silsandskogen. Denne lysløypa ble flyttet til dagens lysløype i 1980 som går nordover fra Silsandhallen. Skigruppa har hatt flere større «epoker» opp gjennom tidene på Silsand. På 1980 tallet var skigruppa stor og hadde mange aktive, både i toppen i Nord-Norge og samtidig stor bredde. Dette resulterte i blant annet arrangement som NNM i 1989, KM 1992, samt turrennet Gammelvetten som gikk fra slutten av 60 tallet til langt inn i 90 tallet. Annenhver gang var det start og mål mellom Silsand og Vesterfjell. Til mesterskapene og løpene som er nevnt brukte man området der Småslettan skole nå ligger, samt myra nord for Småslettan skole. Her var det både tidtakerbu med innlagt strøm og skibruer på myra. Etter hvert forfalt dette, og det kom en periode med mindre aktivitet selv om det var gode seniorløpere fra Silsand utover 90 tallet. Fra oppstarten av Senja Ski i 1999 har det vært en økende interesse for langrenn i området og de siste 12-13 årene en økende vekst i Senja Ski. Blant annet er utbyggingen av et nytt permanent fremtidsrettet ski- og aktivitetsområde under planlegging på samme plass som store arrangement ble gjennomført i 1989 og 1992.