Betalingsinformasjon Senja skiPostboksadresse:
Senja Ski
Boks 81
9303 Silsand

senjaski99@gmail.com

Betalingsinformasjon Senja Ski:
Kontonummer: 4776 13 27204
Bank: Sparebanken Nord-Norge
BIC (SWIFT): SNOWNO22
IBAN-nummer: NO6447761327204                                                                                                                                                                 Org.nr. 885887872                                                                                                                                                                                             Bruk gjerne EHF faktura

VIPPS: 133885