VELKOMMEN TIL SKISESONGEN 2023/24 I SENJA AKTIVITETS OG FRILUFTSPARK PÅ SILSAND.

Info drift: Senja ski drifter og eier Senja Aktivitets- og Friluftspark. Det betyr at Senja ski kjører alle traseer og skileikanlegget på dugnad. Hyttene, gapahukene og frisbeebanen driftes og vedlikeholdes på dugnad. I tillegg ryddes sommertraseene og Tortenlitraseen på dugnad.

Lysløypa prepareres til kl. 17.50 i ukedagene. I helgene kjøres lysløypa til kl. 11.00.                                             

Tortenlirunden, byløypa, dagsturhytta og til Neptunbanen kjøres hverdager til kl. 18.00. I helgene vil turløypene være kjørt til kl.11.00.  

Nattmålshøgda kjøres i helgene fra 05 januar og fram til 28 januar. Fra 28 januar vil Nattmålshøgda kjøres ukedager sammen med resten av turløypenettet.  

Nattmålsrunden kjøres i helgene fra 18 februar, men kun når det er melde oppholdsvær gjennom helga. Hele runden er 22 km. men løypene møtes flere steder så man kan gå både 12 – 17 og 22 km på denne runden. 

Skileikanlegget, sykkelparken og ned til Silsand nord kjøres mandager, onsdager og helger.                                                                               

LOGISTIKK SPORSETTING TURLØYPENE OG TILBUD GÅENDE

  • For gående kjøres det løyper fra Silsandhallen til krysset Storvatnet innover Storvatnet til dagsturhytta, videre til Nattmålshøgda og byløypa, det betyr ca. 20 km traseer for gående.
  • For skøytende: Hele lysløypa, ut til Neptunbanen, videre opp til Tortenlia fra innerst i lysløypa, ned fra Tortenlia og inn i byløypa til stadion er det god bredde for skøyting. 

Senja ski håper dette kan respekteres slik at alle brukergrupper har et tilbud i skiklubbens løypenett.

 Ved stort snøfall prioriteres: 1. Lysløypa fra hallen/skolene. 2. Tortenlirunden og byløypa.

 Tråkkemaskin starter tidligere enn tidspunktene ovenfor viser, så gå gjerne inn på Skisporet.no søk Senja, der finner dere hvor tråkkemaskin er i terrenget til enhver tid.

                      Hvis du ønsker å støtte arbeidet og fortsatt ha fine løyper i marka VIPPS på 133885 "merk løypekjøring".