Her ligger en link til terminlisten som klubben har til sine medlemmer, klubbens liste er en forenkla som Senja ski har med prioriteringer internt i klubben, løpene er tatt ut av den store som ligger med link kretsen/forbundet.

Terminliste 2023-24 Senja Ski med info fra klubb.pdf

https://www.skiforbundet.no/troms/langrenn/skirenn